Logo

Minden Oy on erityisesti valmistavan teollisuuden haasteisiin erikoistunut konsulttitoimisto. Osaamisemme perustuu laaja-alaiseen operatiiviseen kokemukseen useista kansainvälisistä yrityksistä. Palveluitamme ovat mm.
 • Srategian kehittäminen ja jalkauttaminen
 • Mittaristojen rakentaminen (Balanced Score Card)
 • Tuotannon ja toimitusketjun hallinta ja kehittäminen
 • Palkkaus- ja palkkiojärjestelmät
 • Laatujärjestelmien rakentaminen ja hallinnointi (ulkoistettu laatupäällikkö)
 • Muut toiminnan kehitysprojektit
Minden Oy is specialized in consultation of manufacturing industry. Our competence is build on wide and versatile operative experience in international companies. Our service covers for instance:
 • Strategy development and implementation
 • KPI creation and set-up (Balanced Score Card)
 • Manufacturing and Supply Chain Management
 • Salary and compensation systems
 • Quality system build up and management (outsourced quality manager)
 • Other management improvement projects
   
Puzzle
Ota yhteyttä ja pistetään yrityksesi palaset paikoilleen

Minden Oy
Oikotie 3 A 11
04400 Järvenpää

+358 400 615 338
mindenfi@minden.fi